ανάλυση

Όταν προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα μας αναλύοντας το παρελθόν, δεσμεύεται ένα μέρος της ενέργειας μας στην προσπάθεια μας να περιγράψουμε και να αναλύσουμε τις καταστάσεις και τα γεγονότα που μας οδήγησαν στην σημερινή κατάσταση. Σίγουρα έως ένα βαθμό χρειάζεται να δούμε ένα μέρος του παρελθόντος μας με αυτό τον τρόπο, αλλά πέρα από αυτό …

Συνεχισε την αναγνωση

οι άλλοι

Η αντίδραση γίνεται δράση όταν προκύπτει μέσα από τα συναισθήματα της συμπόνιας και της αγάπης και όχι από εκείνα του θυμού και του φόβου. Τότε αποκτούμε την ελευθερία, τότε μόνο μπορούμε να επιλέγουμε. Τότε οι επιλογές και οι αποφάσεις, ακόμα και εκείνες που στέκονται απέναντι στο κατεστημένο κάθε τύπου, προκύπτουν μέσα από αυτή την κατάσταση …

Συνεχισε την αναγνωση